Gastrointestinal sistem cerrahisi, gastrointestinal (sindirim) sistemi ile ilgili cerrahi müdahalelerin yapıldığı bir tıbbi uzmanlık dalıdır. Bu uzmanlık dalı, mide, bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi, pankreas ve diğer ilgili organların hastalıklarının tedavisi için cerrahi teknikler kullanır.

Gastrointestinal cerrahisi, birçok farklı hastalık ve durum için kullanılan çeşitli prosedürler içerir. Bunlar arasında mide kanseri, bağırsak kanseri, karaciğer kanseri, safra kesesi hastalıkları, ülserler, reflü, divertikülit, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi hastalıkların tedavisi yer alır.

Gastrointestinal sistem cerrahisi, açık cerrahi veya minimal invaziv cerrahi teknikleri kullanılarak gerçekleştirilebilir. Minimal invaziv cerrahi, daha küçük kesiler kullanarak, laparoskopik veya robotik cerrahi gibi tekniklerle gerçekleştirilen daha az invaziv bir yaklaşımdır. Bu yöntemler, daha az ağrı, daha az kanama, daha az yara izi ve daha hızlı iyileşme süresi gibi avantajlar sağlayabilir.

Gastrointestinal sistem cerrahisi, cerrahlar, gastroenterologlar ve diğer sağlık uzmanları ile birlikte çalışarak, hastaların sindirim sistemi hastalıklarını tedavi etmek için bütüncül bir yaklaşım benimser.